Akta Perkawinan

Pemohon membawa permohonan akta Perkawinan sekaligus permohonan KK
Persyaratan :