PROFIL
PROFIL
WISATA
WISATA
BERITA
BERITA
SATU DATA
SATU DATA
INFORMASI
INFORMASI
KONTAK
KONTAK

SK 17 AKD


 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

 

PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENPASAR KOTA DENPASAR

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR,

 

Menimbang    :  a.   bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1855/01-A/HK/2019 tangggal 14 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian                                                      Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Masa Bhakti 2019-2024 ;

                        b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 12 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan                                dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kota Denpasar maka dipandang perlu dibentuk Alat Kelengkapan Dewan; 

                        c.   bahwa sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 18 September 2019 telah diumumkan  dan ditetapkan Susunan                                 Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar; 

                       d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas  perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                  Kota Denpasar

 

Mengingat  : 

 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Denpasar     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia                Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5189);
 4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,                      Tambahan Lembaran Negara Nomor  5234);
 5. Undang-Undang   Nomor  23  Tahun   2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5679);
 6. Undang-Undang   Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
 7. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permuyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor  6187);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor  6197);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar   Nomor 1 Tahun  2018 tentang  Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 41).

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan :

 

 

KESATU     :    Membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

 

KEDUA       :   Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar  sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

 1. Komisi-Komisi
 2. Badan Musyawarah
 3. Badan Anggaran
 4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 5. Badan Kehormatan

 

KETIGA      :   Susunan  Pimpinan  dan  Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

 

KETIGA     :   Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

           

 

                                                            Ditetapkan    di Denpasar

                                                            Pada tanggal 18 September 2019

                                                              ---------------------------------------------

                                                                DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                                                                   KOTA DENPASAR

                                                                              KETUA

 

 

                             

                                                                      I GUSTI NGURAH GEDE

 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

 1. Gubernur Bali di Denpasar
 2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar
 3. Walikota Denpasar di Denpasar.
 4. Arsip

 

 

 

 

 

 

                       LAMPIRAN I :   KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT                                   DAERAH   KOTA DENPASAR.

                       NOMOR    :   17 TAHUN 2019

                      TANGGAL :   18 SEPTEMBER 2019

TENTANG :   PENETAPAN   SUSUNAN PIMPINAN  DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DPRD  KOTA DENPASAR 

 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I

 DPRD KOTA DENPASAR BIDANG PEMERINTAHAN

 

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

I Ketut Suteja Kumara, ST

 

I Made Setiadi, SE

 

I Nyoman Karisantika, S.Sos

 

Ir. I Ketut Budha

 

Drs. Anak Agung Putu Gde Wibawa

 

I Bagus Jagra Wibawa, SH

 

Putu Metta Dewinta Wandy, SH

 

I B Mayun Komala Putra, S.H

 

I Made Sukarmana, SH

 

I Made Yogi Arya Dwi Putra, SH

 

 

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Sekretaris

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Meliputi :    

 • Pemerintahan
 • Ketertiban dan Keamanan
 • Kependudukan
 • Penerangan/Pers
 • Hukum dan Perundang-undangan dan HAM
 • Kepegawaian/Aparatur
 • Perijinan
 • Sosial Politik
 • Organisasi Kemasyarakatan
 • Pertanahan
 • Kearsipan dan KPU

 

 

 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI II

DPRD KOTA DENPASAR BIDANG KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

I Wayan Suadi Putra, ST

 

Drs. I Wayan Gatra, MSi

 

I Wayan Sutama, S.Sos

 

I Kadek Agus Arya Wibawa, SE, MM

 

I Ketut Beji, SE

 

I Nyoman Gede Sumara Putra, ST

 

I Gede Westra

 

Putu Oka Mahendra, S.E

 

Drs. I Kompyang Gede

 

 

 

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Sekretaris

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Meliputi :     

 • Keuangan Daerah
 • Perpajakan
 • Retribusi
 • Perbankan
 • Perusahaan Daerah
 • Perusahaan Patungan
 • Dunia Usaha
 • Penanam Modal

 

 

 

 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III

DPRD KOTA DENPASAR BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

Ir. Eko Supriadi

 

I Ketut Budiarta, Amd.Par., S.Sos

 

I Nyoman Tananjaya Asmara Putra, S.Pi

 

I Nyoman Darsa

 

Ida Bagus Ketut Wirajaya

 

I Putu Gde Menala Wisnawa, SH

 

Ida Bagus Ketut Kiana, SH

 

Anak Agung Gede Mahendra, SE, SH

 

I Wayan Suwirya, S.Sos

 

Ir. A.A. Susruta Ngurah Putra

 

Agus Wirajaya SE, SAg

 

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Sekreatris

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

 

Meliputi :   

 • Perdagangan
 • Perindustrian
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Peternakan
 • Perkebunan
 • Kehutanan
 • Pengadan Pangan
 • Logistik
 • Koperasi
 • Pekerjaan Umum
 • Tata Kota
 • Pertamanan
 • Kebersihan
 • Perhubungan
 • Perumahan Rakyat, dan
 • Lingkungan Hidup

 

 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV

 DPRD KOTA DENPASAR

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

Drs. I Wayan Duaja

 

Drs.  Ketut Sudana M.Pd

 

I Wayan Warka, SS

 

I Putu Tjawi, SH

 

Anak Agung Ketut Sujana, SH

 

I Nyoman Sumardika, S.Sos

 

I Gusti Made Wira Namiartha, SH

 

I Wayan Sugiarta, S.E

 

A.A. Gede Putra Ariewangsa, SS

 

A.A. Ngurah Gede Widiada

 

Emiliana Sri Wahjuni, SE

 

 

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Sekreatris

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Meliputi :   

 • Ketenagakerjaan
 • Pendidikan
 • Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 • Kepemudaan dan Olah Raga
 • Agama
 • Kebudayaan
 • Sosial
 • Kesehatan dan Keluarga Berencana
 • Peranan Wanita
 • Transmigrasi
 • Perpustakaan
 • Pemberdayaan Masyarakat, dan
 • Pariwisata

 

                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                       KOTA DENPASAR

                                 KETUA

 

 

                             

                       I GUSTI NGURAH GEDE

 

 

                           LAMPIRAN III   :     KEPUTUSAN   DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT                                       DAERAH  KOTA DENPASAR.

                           NOMOR           :   17 TAHUN 2019

                           TANGGAL        :   18  SEPTEMBER 2019

TENTANG        :   PENETAPAN   SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KOTA DENPASAR 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN

 DPRD KOTA DENPASAR

 

NO

N A M A

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

I Gusti Ngurah Gede, SH

 

I Wayan Mariyana Wandhira, S.T

 

Made Muliawan Arya, S.E, M.H

 

Drs. A.A. Ketut Asmara Putra

 

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

 

 

I Kadek Agus Arya Wibawa, SE, MM

 

I Ketut Suteja Kumara, ST

 

Ir. Eko Supriadi

 

I Wayan Sutama, S.Sos

 

I Wayan Suadi Putra, ST

 

Ir. I Ketut Budha

 

I Ketut Beji, SE

 

I Nyoman Gede Sumara Putra, ST

 

Putu Oka Mahendra, S.E

 

Anak Agung Gede Mahendra, SE, SH

 

Drs. I Ketut Sudana M.Pd

 

Ir. A.A. Susruta Ngurah Putra

 

A.A. Ngurah Gede Widiada

 

Drs. I Wayan Gatra, M.Si

 

Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Bukan Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

 

                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                          KOTA DENPASAR

                                 KETUA

 

 

 

                          I GUSTI NGURAH GEDE

 

 

                           LAMPIRAN II  :     KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT                               DAERAH  KOTA DENPASAR.

                           NOMOR    :   17 TAHUN 2019

                           TANGGAL :   18  SEPTEMBER 2019

TENTANG :   PENETAPAN   SUSUNAN PIMPINAN  DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD  KOTA DENPASAR 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH

 DPRD KOTA DENPASAR

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

I Gusti Ngurah Gede, SH

 

I Wayan Mariyana Wandhira, S.T

 

Made Muliawan Arya S.E, M.H

 

Drs. A.A. Ketut Asmara Putra

 

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

 

 

I Nyoman Tananjaya Asmara Putra, S.Pi

 

Ida Bagus Ketut Wirajaya

 

I Wayan Warka, SS

 

I Nyoman Sumardika, S.Sos

 

I Gusti Made Wira Namiartha, SH

 

I Bagus Jagra Wibawa, SH

 

Ida Bagus Ketut Kiana SH

 

I Putu Tjawi, SH

 

Drs. I Wayan Duaja

 

I Wayan Suwirya, S.Sos

 

Emiliana Sri Wahjuni, SE

 

 

Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Bukan Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                          KOTA DENPASAR

                                    KETUA

 

 

                             

                             I GUSTI NGURAH GEDE

 

 

 

 

 

                           LAMPIRAN IV :     KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT                               DAERAH  KOTA DENPASAR.

                           NOMOR    :   17 TAHUN 2019

                           TANGGAL :   18 SEPTEMBER 2019

TENTANG :   PENETAPAN   SUSUNAN PIMPINAN  DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  (BAPEMPERDA) DPRD  KOTA DENPASAR 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KOTA DENPASAR

 

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

Drs. Anak Agung Putu Gde Wibawa

 

I Made Sukarmana, SH

 

Anak Agung Ketut Sujana, SH

 

I Putu Gde Menala Wisnawa, SH

 

I Nyoman Karisantika, S.Sos

 

I Made Setiadi, SE

 

I Gede Westra

 

Putu Metta Dewinta Wandy, SH

 

I Wayan Sugiarta, S.E

 

I Ketut Budiarta, Amd.Par., S.Sos

 

I Made Yogi Arya Dwi Putra SH

 

 

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

 

 

                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                           KOTA DENPASAR

                                     KETUA

 

 

                             

                          I GUSTI NGURAH GEDE

 

 

 

 

 

 

                         LAMPIRAN V :    KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT                                 DAERAH  KOTA DENPASAR.

                         NOMOR    :   17 TAHUN 2019

                        TANGGAL :   18  SEPTEMBER 2019

TENTANG :   PENETAPAN   SUSUNAN PIMPINAN  DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD  KOTA DENPASAR 

 

 

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

 DPRD KOTA DENPASAR

 

 

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

I Nyoman Darsa

 

I. B Mayun Komala Putra, S.H

 

Drs. I Kompyang Gede

 

A.A. Gede Putra Ariewangsa, SS

 

Agus Wirajaya SE, SAg

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

 

                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                         KOTA DENPASAR

                                     KETUA

 

 

                             

                            I GUSTI NGURAH GEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR

KOMISI I DPRD KOTA DENPASAR

 

 

Hari/ Tgl      :  Rabu, 18 September 2019

Pukul           : 

Tempat        :  Ruang Komisi

Acara           :  Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi I

 

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

TANDA TANGAN

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

I Ketut Suteja Kumara, ST

 

Ir. I Ketut Budha

 

I Nyoman Karisantika, S.Sos

 

I Made Setiadi, SE

 

Drs. Anak Agung Putu Gde Wibawa

 

I Bagus Jagra Wibawa, SH

 

Putu Metta Dewinta Wandy, SH

 

I B Mayun Komala Putra, S.H

 

I Made Sukarmana, SH

 

I Made Yogi Arya Dwi Putra, SH

 

 

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

 

 

1.............

 

            2..........

 

3.............

 

            4..........

 

5.............

 

            6..........

 

7.............

 

            8..........

 

9.............

 

            10..........

 

 

 

                                                            Denpasar,  18 September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR

KOMISI II DPRD KOTA DENPASAR

 

 

Hari/ Tgl      :  Rabu, 18 September 2019

Pukul           : 

Tempat        :  Ruang Komisi

Acara           :  Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi II

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

TANDA TANGAN

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

I Wayan Suadi Putra, ST

 

I Kadek Agus Arya Wibawa, SE, MM

 

I Wayan Sutama, S.Sos

 

I Ketut Beji, SE

 

I Nyoman Gede Sumara Putra, ST

 

I Gede Westra

 

Putu Oka Mahendra, S.E

 

Drs. I Kompyang Gede

 

Drs. I Wayan Gatra, MSi

 

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

 

 

1.............

 

            2..........

 

3.............

 

            4..........

 

5.............

 

            6..........

 

7.............

 

            8..........

 

9.............

 

           

 

 

 

                                                            Denpasar,  18 September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR

KOMISI III DPRD KOTA DENPASAR

 

 

Hari/ Tgl      :  Rabu, 18 September 2019

Pukul           : 

Tempat        :  Ruang Komisi

Acara           :  Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi III

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

TANDA TANGAN

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

Ir. Eko Supriadi

 

I Nyoman Darsa

 

I Nyoman Tananjaya Asmara Putra, S.Pi

 

Ida Bagus Ketut Wirajaya

 

I Putu Gde Menala Wisnawa, SH

 

Ida Bagus Ketut Kiana, SH

 

Anak Agung Gede Mahendra, SE, SH

 

I Wayan Suwirya, S.Sos

 

I Ketut Budiarta, Amd.Par., S.Sos

 

Ir. A.A. Susruta Ngurah Putra

 

Agus Wirajaya SE, SAg

 

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

1.............

 

            2..........

 

3.............

 

            4..........

 

5.............

 

            6..........

 

7.............

 

            8..........

 

9.............

 

            10..........

 

11.............

 

 

 

                                                            Denpasar,  18 September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR

KOMISI IV DPRD KOTA DENPASAR

 

 

Hari/ Tgl      :  Rabu, 18 September 2019

Pukul           : 

Tempat        :  Ruang Komisi

Acara           :  Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi IV

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

TANDA TANGAN

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

I Putu Tjawi, SH

 

Anak Agung Ketut Sujana, SH

 

I Nyoman Sumardika, S.Sos

 

I Gusti Made Wira Namiartha, SH

 

I Wayan Warka, SS

 

Drs. I Wayan Duaja

 

I Wayan Sugiarta, S.E

 

Drs.  Ketut Sudana M.Pd

 

A.A. Gede Putra Ariewangsa, SS

 

A.A. Ngurah Gede Widiada

 

Emiliana Sri Wahjuni, SE

 

 

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

1.............

 

            2..........

 

3.............

 

            4..........

 

5.............

 

            6..........

 

7.............

 

            8..........

 

9.............

 

            10..........

 

11.............

 

 

                                                            Denpasar,  18 September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

 DPRD KOTA DENPASAR

 

 

Hari/ Tgl      :  Rabu, 18 September 2019

Pukul           : 

Tempat        :  Ruang Bapemperda

Acara           :  Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Badan Pembentukan

                       Peraturan Daerah  (Bapemperda)

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

TANDA TANGAN

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

Drs. Anak Agung Putu Gde Wibawa

 

I Made Sukarmana, SH

 

Anak Agung Ketut Sujana, SH

 

I Putu Gde Menala Wisnawa, SH

 

I Nyoman Karisantika, S.Sos

 

I Made Setiadi, SE

 

I Gede Westra

 

Putu Metta Dewinta Wandy, SH

 

I Wayan Sugiarta, S.E

 

I Ketut Budiarta, Amd.Par., S.Sos

 

I Made Yogi Arya Dwi Putra SH

 

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

1.............

 

            2..........

 

3.............

 

            4..........

 

5.............

 

            6..........

 

7.............

 

            8..........

 

9.............

 

            10..........

 

11.............

 

 

                                                            Denpasar,  18 September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR

BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA DENPASAR

 

 

Hari/ Tgl      :  Rabu, 18 September 2019

Pukul           : 

Tempat        :  Ruang Bapemperda

Acara           :  Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Badan Kehormatan

                      

 

 

 

NO

 

 

N A M A

 

JABATAN

 

TANDA TANGAN

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

I Nyoman Darsa

 

I. B Mayun Komala Putra, S.H

 

Drs. I Kompyang Gede

 

A.A. Gede Putra Ariewangsa, SS

 

Agus Wirajaya SE, Sag

 

 

Ketua

 

Wakil Ketua

 

Anggota

 

Anggota

 

Anggota

 

1.............

 

            2..........

 

3.............

 

            4..........

 

5.............

 

           

 

                                                                      Denpasar,  18 September 2019