Ogoh Ogoh Banjar Pabean, Kesiman

  • 05 Maret 2019
  • Oleh: Berita Bali
  • Dibaca: 1886 Pengunjung

"Tutuk Geni"

Rasa bakti Hanoman yang dengan ketulusannya mengabdi kepada Sri Rama membuat Hanoman dengan mudah menemui Dewi Sita yang disekap oleh Rahwana di taman Angsoka.

Setelah menyerahkan cincin pemberian Rama kepada Dewi Sita, Hanoman mohon ijin kepada Dewi Sita sebelum kembali menemui tuannya Sri Rama agar diperkenankan keinginannya untuk menghacurkan taman Angsoka.

Kejadian itu diketahui oleh bala pasukan Rahwana, Hanoman dengan tipu muslihat Hanoman yang ekornya dibakar mampu membakar setengah dari kerajaan Alengka.

 

Via : ogohogohdenpasar


  • 05 Maret 2019
  • Oleh: Berita Bali
  • Dibaca: 1886 Pengunjung

Seni Budaya Terkait Lainnya